Możemy poprowadzić pracę na każdym poziomie naukowym.

Także w języku angielskim.

Możemy wykonać także usługi dodatkowe:

* napisać wybrany rozdział pracy,
* opracować ankietę,
* opracować badania,
* przygotować sam konspekt,
* przygotować bibliografię,
* przygotować dowolną prezentację,
* o inne, niewymienione tutaj usługi, prosimy pytać :-)

Wykonujemy korektę tekstu językową i stylistyczną.

Oferujemy pomoc edytorską, czyli formatowanie i skład tekstu powierzonego przez klienta.

 
 
    stat4u