1. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie na drodze mailowej lub telefonicznej.

2. Czas i wynagrodzenie są ustalane w zależności od tematu i terminu realizacji.

3. Płatność odbywa się etapowo, najczęściej co rozdział tekstu.

4. Nasze usługi są oparte na ustawie Prawo Autorskie oraz Art. 272 Kodeku Karnego.

5. Wykonywane przez nasz zespół prace i pomoce naukowe, są wzorcem i mogą stanowić podstawę do dalszego opracowania.

6. Zamówiony u nas tekst jest pomocą naukową dla Zamawiającego.